Kopia bezpieczeństwa danych

Bardzo szybki wzrost ilości danych i inforamcji przetwarzanych przez różnego rodzaju urządzenia, zwłaszcza przez komputery osobiste (stacjonarne, laptopy) wymusił konieczność archiwizacji tych danych oraz tworzenia ich kopii bezpieczeństwa.

Czy się zatem różni archiwizacja danych od ich kopii bezpieczeństwa?

Archwiwizowanie danych - (inaczej archiwizacja) jest to czynność w wyniku której dane z których nie ma potrzeby korzystać do pracy bieżącej, a wymagane jest ich przechowywanie) przenoszone są na inne urządzenia/pamięci. Zazwyczaj te urządzenia/pamięci nie zapewniają szybkiego dostępu do zarchiwizowanych danych, dzięki czemu są tańsze.

Kopia bezpieczeństwa - jest to kopia danych (plików, baz danych) wykonywana na wypadek ich uszkodzenia lub utraty. To włąsnie z kopii bezpieczeństwa odtwarzane są dane bądź całe systemy w przypadku awarii bądź utraty. Regularne i częste wykonywanie kopii bezpieczeństwa jest w stanie zapewnić jak najmniejsze szkody spowodowane awariami sprzętu komputerowego.

 

 

 
 
 
 
 
 
Wiadomości |  Medycyna |  Usługi IT |  Bezpieczeństwo |  Programy |  Szkolenia |  Ochrona danych osobowych |  o firmie |  kontakt |  regulamin