MED – Elektroniczna dokumentacja medyczna, kompleksowa obsługa przychodni

Naszą firmę tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze przychodni współpracujących z NFZ oraz komercyjnych, a naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa,  skuteczności i ciągłości  działania podmiotów medycznych, z którymi współpracujemy.

W naszym zespole pracują wyłącznie praktycy: informatycy,  specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, specjaliści ds. ochrony danych osobowych oraz  specjaliści  posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów medycznych. 

W ramach kompleksowej obsługi podmiotów medycznych  oferujemy :

 • wsparcie merytoryczne  – począwszy od  rejestracji nowego podmiotu leczniczego, poprzez prowadzenie rozliczeń z NFZ,  po sygnalizowanie zmian w przepisach prawa (MZ, NFZ, dokumentacja medyczna)
 • wdrożenie EDM (elektronicznejdokumentacji medycznej)
 • wdrożenie e-rejestracji

W ramach wdrożenia oprogramowania do obsługi gabinetu ( mMedica, Progmed) oferujemy:

 • doradztwo w zakresie doboru i konfiguracji oprogramowania
 • instalację i konfigurację oprogramowania
 • szkolenie personelu w zakresie obsługi oprogramowania

W ramach wsparcia informatycznego oferujemy:

 • dobór oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci dostosowanych do charakteru placówki
 • doradztwo w zakresie architektury systemu IT
 • analizę stanu bieżącego i dobór rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • nadzór nad wdrożonym oprogramowaniem, w tym jego aktualizacje

W zakresie bezpieczeństwa informatycznego oferujemy:

 • doradztwo w zakresie doboru i konfiguracji oprogramowania zabezpieczającego
 • instalację i konfigurację oprogramowania ESET
 • doradztwo w zakresie konfiguracji kopii bezpieczeństwa
 • instalację i konfigurację oprogramowania automatyzującego proces wykonywania kopii bezpieczeństwa