NFZ – kompleksowa obsługa rozliczeń i kontraktów

Naszą firmę tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze przychodni współpracujących z NFZ oraz komercyjnych.

W naszym zespole pracują wyłącznie praktycy: specjaliści  posiadający wieloletnie doświadczenie w relacjach z podmiotami leczniczymi oraz z NFZ, informatycy,  specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa.

O naszej wiedzy profesjonalnej świadczy posiadanie statusu SREBRNEGO PARTNERA mMedica, nieprzerwanie od 2009 roku.

W ramach kompleksowej obsługi rozliczeń i kontraktów z NFZ  oferujemy pomoc w zakresie:

  • kontraktowanie świadczeń z NFZ – na które składa się weryfikacja wymagań oraz przygotowanie oferty,
  • prowadzenie rozliczeń z NFZ – w tym doradztwo w zakresie kodowania świadczeń,
  • obsługa systemów NFZ – Portal Potencjału, ISI , SZOI, SIMP
  • obsługa księgi rejestrowej (Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalnośc Leczniczą Wojewody)
  • doradztwo merytoryczne – w zakresie rozliczeń z NFZ