Ochrona danych osobowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych oraz akty wykonawcze do niej nakładają  na każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe obowiązek przygotowania i wdrożenia procedur, dokumentów i podejmowania szeregu działań składających się w sumie na system ochrony danych osobowych (ODO).

Oferujemy swoim Klientom szereg usług związanych z wdrożeniem lub modyfikacją istniejących systemów ochrony danych osobowych, biorąc pod uwagę specyfikę ich działania oraz szczególne uwarunkowania :

  • audyt ochrony danych osobowych,
  • przygotowanie i wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych,
  • przygotowanie lub dostosowanie istniejących procedur  do wymogów systemu ochrony danych osobowych,
  • kompleksowe szkolenia dla pracowniów oraz administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI),
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych,
  • specjalistyczne oprogramowanie wspierające administratorów bezpieczeństwa informacji,
  • specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające samodzielne zarządzanie systemem ochrony danych osobowych,
  • kompleksowe przygotowanie i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych.

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. oferujemy również przejęcie zarządzania systemem ochrony danych osobowych u naszych Klientów w formie OUTSOURCINGU ABI.

 

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, oraz zarządzania wynikające z wieloletniej pracy w firmach międzynarodowych na stanowiskach kierowniczych, a także wykształcenia informatycznego, MBA oraz w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz jakości (ISO 9001:200), potwierdzone certyfikatami BSI.

 

 
 
 
 
 
 
Wiadomości |  Medycyna |  Usługi IT |  Bezpieczeństwo |  Programy |  Szkolenia |  Ochrona danych osobowych |  o firmie |  kontakt |  regulamin