mMedica to rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby zarówno tych, dla których głównym zadaniem, jakie ma realizować program, są rozliczenia z NFZ, jak i tych, którzy na pierwszym miejscu stawiają przyspieszenie i wspomaganie obsługi pacjenta oraz tworzenie dokumentacji medycznej.

mMedica to program stworzony przez specjalistów w swojej branży. Funkcje obsługi rozliczeń z NFZ projektowali i tworzyli specjaliści od rozliczeń i statystycy. Projektowanie części związanej z obsługą medyczną powierzyliśmy lekarzom. Pracownicy służby zdrowia uczestniczyli również w projektowaniu i weryfikacji interfejsu. Natomiast współpracą z bazą danych i techniczną stroną projektu zajęli się informatycy.

Podstawowe cechy

mMedica zapewnia pełne rozliczanie z NFZ w nowym formacie

mMedica to bogaty pakiet narzędzi wspomagających i przyśpieszających obsługę pacjenta

mMedica obsługuje pełną komunikację z NFZ – automatyczne przesyłanie i odbieranie danych, import słowników udostępnianych przez NFZ, obsługa

korekt zarówno za rok bieżący, jak i poprzedni.

mMedica pozwala na rozbudowę programu przy zachowaniu zarówno zgromadzonych danych, jak i pieniędzy wydanych na zakup poprzednich wersji

rozbudowa w formie rozszerzeń, a nie zakupu nowych programów

mMedica gwarantuje płynne przejście z Pakietu Świadczeniodawcy – przeniesienie danych, zarówno z roku bieżącego jak i poprzedniego.

mMedica nie narzuca zmiany sposobu pracy przy jednoczesnym otwarciu nowych możliwości

mMedica dostosowuje się do potrzeb – możliwość wyboru odpowiedniej wersji aplikacji

mMedica zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych – tworzenie kopii zapasowych oraz możliwość odtwarzania bazy na podstawie danych zgromadzonych w NFZ

mMedica pozwala zachować ciągłość rozliczeń – kontrola limitów, poprawne sprawozdania zbiorcze z uwzględnieniem wszystkich pozycji od początku obowiązywania umowy

mMedica obsługuje funkcje związane z systemem RUM (centralny słownik personelu, karty elektroniczne, kupony)

mMedica zabezpiecza przed przesłaniem raportu za ten sam okres z Pakietu Świadczeniodawcy i mMedici

mMedica korzysta z wydajnej i bezpłatnej bazy danych pozwalającej na pracę w dużych instalacjach sieciowych – nawet najprostsza wersja programu może pracować w sieci obsługującej wiele stanowisk.

źródło: www.mmedica.asseco.pl/tabid/62/Default.aspx