Wybrane funkcje systemu PROGMED Przychodnia:

 • Obsługa gabinetów wszystkich specjalizacji: POZ, AOS, rehabilitacji, stomatologii i inne
 • Obsługa pracowni diagnostycznych: RTG, USG i inne
 • Obsługa e-zwolnień i e-recept
 • Obsługa grupowych i indywidualnych sesji terapeutycznych
 • Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)
 • Obsługa podpisów cyfrowych
 • Pełna komunikacja z NFZ w otwartym formacie wymiany danych XML: import umów/aneksów, deklaracje, raporty statystyczne, rachunki refundacyjne, faktury, kolejki oczekujących, zestawienia zbiorcze
 • E-zwolnienia
 • Obsługa umów prywatnych (medycyna pracy, ubezpieczenia, pakiety świadczeń dla pacjentów)
 • Obsługa dowolnej ilości filii
 • Wbudowane słowniki: ICD9, ICD10, baza leków (BAZYL, LekInfo24), słownik terytorialny GUS
 • Wbudowany gruper JGP – Jednorodne Grupy Pacjentów
 • Obsługa drukarek fiskalnych Posnet, Novitus, Elzab
 • Automatyczna weryfikacja pacjentów w systemie EWUŚ
 • Rozbudowany system rozliczeń z personelem
 • Proste definiowanie grafików pracy lekarzy
 • Prosty w obsłudze mechanizm do wyszukiwanie wolnych terminów i rejestracji pacjentów na wizyty
 • Powiadamianie pacjentów SMS’em o terminach umówionych wizyt
 • Centrum Reklamowo Marketingowe, wysyłanie maili i SMS’ów do wybranej grupy pacjentów
 • Połączenie z centralkami telefonicznymi ułatwiające wyszukanie pacjenta po numerze telefonu
 • Gospodarka magazynowa
 • Prosta obsługa wizyt lekarskich, mechanizmy ułatwiające wypełnianie danych opisowych, statystycznych  i rozliczeniowych, wystawianie skierowań
 • Import puli numerów recept wygenerowanych przez NFZ, proste wypełnianie i drukowanie recept w gabinecie lekarskim
 • Rozbudowany mechanizm definiowania ankiet wypełnianych przez lekarzy w gabinetach
 • Rozbudowany system raportów statystycznych i finansowych
 • Możliwość wydruku i eksportu dowolnych raportów do Excel, PDF, RTF, CSV
 • Obsługa kart wydawanych pacjentom, czytniki magnetyczne, czytniki kodów kreskowych

Licencja na jedno stanowisko systemu PROGMED Przychodnia jest bezterminowa i zawiera wszystkie wymienione powyżej funkcje.

Dodatkowo system może być wyposażony w:

 • moduł do komunikacji z laboratoriami w standardzie HL7 (zlecanie badań, odbieranie wyników)
 • moduł RIS z komunikacją z systemami PACS

 

Aplikacja do szybkiego planowania i rozliczania cykli zabiegów rehabilitacyjnych. Dedykowana dla poradni rehabilitacyjnych, działów fizjoterapii, ośrodków rehabilitacji dziennej, rehabilitacji stacjonarnej i sanatoriów.

ProgMed Rehabilitacja posiada wszystkie funkcjie systemu ProgMed Przychodnia, dodatkowo wyposażona jest w mechanizmy pozwalające na szybkie zaplanowanie i rozliczenie z NFZ cykli zabiegów rehabilitacyjnych w oparciu o zdefiniowane słowniki sprzętu i personelu.

Istotne funkcje systemu ProgMed Rehabilitacja:

 • definiowalny słowniki zabiegów rehabilitacyjnych z określeniem czasy trwania zabiegu, połączony z procedurami ICD9 i procedurami NFZ
 • definiowalna baza urządzeń na których wykonywane są zabiegi, przerwy w pracy urządzeń, czasowe wyłączanie urządzeń, zajęcia grupowe
 • duża elastyczność w definiowaniu pracy mechanizmu do planowania zabiegów
 • powiązanie zabiegów z urządzeniami i z personelem
 • mechanizm do prostego wprowadzania cykli zabiegów w oparciu o zdefiniowaną bazę zabiegów, urządzeń i personelu
 • planowanie zabigów ukierunkowane jest na skrócenie pobytu pacjenta w poradni i optymalne wykorzystanie sprzętu i personelu
 • automatyczne rozliczanie cykli zabiegów z NFZ i komercyjnych, obsługa osobodni na oddziałach dziennych
 • wydruk harmonogramu dla pacjentów, z datą i godziną i numeram sali na której odbywają się zabiegi
 • raporty pozwalające sprawdzić wykonanie kontraktu z NFZ dla zaplanowanych zabiegów w przyszłości

Licencja na jedno stanowisko systemu PROGMED Rehabilitacja jest bezterminowa i zawiera wszystkie wymienione powyżej funkcje.

Dodatkowo system może być wyposażony w:

 • moduł do komunikacji z laboratoriami w standardzie HL7 (zlecanie badań, odbieranie wyników)
 • moduł RIS z komunikacją z systemami PACS

 

 

Aplikacja do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w szpitalach. Pełna obsługa pobytów pacjentów na oddziałach szpitalnych:

 • przyjęcie pacjenta na oddział, obsługa izby przyjęć
 • rejestracja przebiegu leczenia pacjenta
 • połączenie z laboratorium w standardzie HL7, zlecanie badań przez lekarzy, automatyczny odbiór wyników
 • rejestracja badań przeprowadzonych w trakcie pobytu pacjenta
 • komunikacja z systemem PACS, podgląd wyników badań na każdej stacji roboczej
 • dla oddziałów rehabilitacyjnych wbudowany moduł do planowania zabiegów
 • kontrola poprawności prowadzonych rozliczeń z NFZ, wbudowany gruper JGP
 • rozliczanie osobodni
 • rozbudowany moduł do obsługi oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego
 • zajęcia grupowe dla pacjentów na oddziałach psychiatrycznych
 • rejestracja zleceń lekarskich wykonywanych przez pielęgniarki na oddziałach
 • wystawianie skierowań
 • gospdarka magazynowa, apteczki oddziałowe
 • wypis pacjenta, epikryza, zalecenia dla pacjenta, wydruk karty informacyjnej, wystawianie recept
 • ksiegi szpitalne w formie elektroniczej z możliwością wydruk
 • rejestracja zabiegów operacyjnych
 • przepustki
 • automatyczna weryfikacja w systemie EWUŚ pacjentów przebywajcych na oddziałach
 • rozliczeniz z KRUS, rozliczenia z pacjentami prywatnymi

ProgMed Szpital zawiera też pełną funkcjonalność systemu ProgMed Przychodnia dzięki temu możliwa jest pełna obsługa poradni przyszpitalnch.

 

Licencja na jedno stanowisko systemu PROGMED Szpital jest bezterminowa i zawiera wszystkie wymienione powyżej funkcje.

Dodatkowo system może być wyposażony w:

 • moduł do komunikacji z laboratoriami w standardzie HL7 (zlecanie badań, odbieranie wyników)
 • moduł RIS z komunikacją z systemami PACS

 

 

Serwis www dla pacjenta połączony z bazą danych przychodni pozwalający na zapoznanie się z grafikami pracy lekarzy w poszczególnych poradniach. Umożliwia wyszukiwanie wolnych terminów do specjalistów i umawianie wizyt.

Dla pacjentów nie posiadająch loginu i hasła możliwe jest:

 • przeglądanie grafików pracy lekarzy
 • wyszukiwanie wolnych terminów

Dla pacjentów posiadających login i hasło

 • Logowanie na stronie pacjenta przez indywidualny login i hasło
 • Rejestrowanie wizyt w wolnych terminach pracy lekarza
 • Przeglądanie i odwoływanie umówionych wizyt
 • Przeglądanie wyników badań laboratoryjnych, obrazowych i zaleceń lekarza
 • Przeglądanie historii choroby
 • Umawianie na zabiegi rehabilitacyjne

System PROGMED ePacjent umożliwia połączenie z portalami ZnanyLekarz, HaloDoktorze