RODO – ochrona danych osobowych

Podstawowym zadaniem podmiotu medycznego w zakresie ochrony danych osobowych jest prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych pacjentów przed ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

RODO wymaga , by każdy podmiot przetwarzający dane osobowe zapewnił odpowiednie do stwierdzonego ryzyka środki techniczne i organizacyjne  w zakresie ochrony danych osobowych.

Każdy podmiot jest inny, funkcjonuje w nieco innych uwarunkowaniach, dlatego też nie dostarczamy gotowych rozwiązań – z każdym naszym Klientem  budujemy rozwiązania szyte na miarę, zgodnie z jego potrzebami,  zidentyfikowanym ryzykiem oraz przepisami branżowymi.

W tym celu  nieustannie od 10 lat pogłębiamy  intensywnie wiedzę w obszarze ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji i aktywnie przekładamy ją na działania praktyczne.

W zakresie ochrony danych osobowych oferujemy szeroką i kompleksowa gamę usług.

W ramach wdrożenia lub doskonalenia systemu ochrony danych osobowych  oferujemy:

  • audyt wstępny – identyfikujący stopień ochrony danych osobowych
  • analizę ryzyka i DPIA – pomoc w dokonaniu rzeczywistej analizy ryzyka
  • dobór środków technicznych i organizacyjnych
  • opracowanie dokumentacji – zgodnej z faktycznymi potrzebami
  • szkolenie personelu – w zakresie posługiwania się wdrożonymi procedurami

 

Ponadto oferujemy:

  • szkolenia specjalistyczne – przygotowane na podstawie zapotrzebowania Klienta
  • okresowe audyty wewnętrzne
  • wsparcie dla IOD – merytoryczne z zakresu ochrony danych osobowych , informatyki oraz cyberbezpieczeństwa
  • wsparcie merytoryczne – w zakresie ochrony danych osobowych w służbie zdrowia
  • outsourcing funkcji IOD