Usługi IT

W ramach usług związanych z zarządzaniem oferujemy naszym Klientom:

  • analizę sposobu funkcjonowania placówki ( audyt organizacyjny)
  • opracowanie polityk, procedur, instrukcji i regulaminów regulujących funkcjonowanie placówki
  • optymalizację kosztów (budżetowanie, identyfikacja obszarów do restrukturyzacji, wdrażanie rozwiązań oszczednościowych)
  • rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo placówki: dobór metod zabezpieczeń orgaizacyjnych, fizycznych i informatycznych
  • przygotowanie rekomendacji dotyczacych wyboru sprzetu i oprogramowania najlepiej zaspokajających potrzeby i wymagania placówki

 
 
 
 
 
 
Wiadomości |  Medycyna |  Usługi IT |  Bezpieczeństwo |  Programy |  Szkolenia |  Ochrona danych osobowych |  o firmie |  kontakt |  regulamin