wyszukiwanie - filtrowanie (rozwiń)

 

starsze...

2014-12-04 [ czwartek ] - ochrona danych osobowych

ważna zmiana ustawy o ochronie danych osobowych!

24 listopada br. Prezydent RP ustawę o ułatwieniu działalności gospodarczej , która zmienia między innymi niektóre zapisy ustawy o ochronie danych osobowych. 

Zmienione przepisy ustawy wchodzą w życie  od 01.01..2015 r. , a dotyczą między innymi : 

  • zniesienia obowiązku powołania administratora bezpieczeństwa informacji,
  • zniesienia obowiązku rejestracji w GIODO zbiorów niezawierających danych osobowych „wrażliwych” dla przedsiębiorców, którzy powołają administratora bezpieczeństwa informacji,
  • rejestrowania w GIODO administratorów bezpieczeństwa informacji
  • możliwości przekazywania danych do państw trzecich bez zgody GIODO.

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, umożliwi wdrożenie jednego z dwóch modeli zapewnienia ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach:


a) z powołaniem administratora bezpieczeństwa informacji (ABI),
b) bez powołania  administratora bezpieczeństwa informacji.


Nowelizacja zakłada zwolnienie z obowiązku rejestracyjnego administratora danych, który powołał i zgłosił administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) do GIODO a także jednoczesną zmianę przepisów odnoszących się do zadań i usytuowania organizacyjnego ABI w jednostce administratora danych tj.  niezależność w wykonywaniu zadań, obowiązek zapewnienia stosowania w jednostce organizacyjnej przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez przyznanie kompetencji do kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, a także prowadzenie wewnętrznego rejestru zbiorów danych.


Jednocześnie każda osoba powołana jako administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) musi spełniać pewne,  określone w ustawie wymogi.

Nowelizacja ustwy dopuszcza outsourcing zadań administratora bezpieczeństwa informacji oraz  możliwość powołania zastępców administratora bezpieczeństwa informacji, co ma znaczenie szczególnie w sytuacjach, gdy ABI przejściowo nie może realizować swoich zadań.


Od 1 stycznia 2015 r. administrator danych osobowych (ADO) będzie zobowiązany:

  • zgłosić GIODO (w formie okreśłonej w ustawie) powołanie i odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji w terminie 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania,
  • zmiany informacji objętych powyższym zgłoszeniem aktualizować w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.


GIODO będzie mógł na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a powierzyć administratorowi bezpieczeństwa informacji  wykonywanie czynności polegających na sprawdzeniu zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych   -  ABI na zlecenie GIODO dokona sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych u administratora danych, który go powołał. 
 
 
 
 
 
Wiadomości |  Medycyna |  Usługi IT |  Bezpieczeństwo |  Programy |  Szkolenia |  Ochrona danych osobowych |  o firmie |  kontakt |  regulamin