wyszukiwanie - filtrowanie (rozwiń)

 

starsze...

2014-10-03 [ piątek ] - MED

zmiana rozporządzenia MZ w sprawie recept

4 października 2014 r . wchodzi w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2014 r.

Rozporządzenie to wprowadza następujące zmiany:

  • zwiększono  maksymalną ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego  niezbędną pacjentowi  do stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie dawkowania z maksymalnie 90 do 120 dni
  • dopuszczono przepisywanie na 1 recepcie  podwójnej ilości leku recepturowego, a w przypadku maści, kremów itp.  do stosowania na skórę - dziesięciokrotnej ilości.
  • umożliwiono wystawianie do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nie przekraczające 360 dni stosowania (zamiast dotychczasowych 90 dni), z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni stosowania
  • umożliwiono wystawianie do 16 recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania w przypadku leków recepturowych w postaci maści, kremów, mazideł itp. do stosowania na skórę.
  • zwiększono ilość wydawanych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego  w ilości przeznaczonej z maksymalnie  90-dniowego do 120-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania.

źródło: isap.sejm.gov.pl

 
 
 
 
 
 
Wiadomości |  Medycyna |  Usługi IT |  Bezpieczeństwo |  Programy |  Szkolenia |  Ochrona danych osobowych |  o firmie |  kontakt |  regulamin